Homepage >

Fotbalový oddíl - TJ Jiskra

SLOŽENÍ VÝBORU FO TJ JISKRA

Předseda : Roman Langer
Místopředseda : Vladimír Pecháček
Sekretář: Jan Skácel
Členové výboru: Milan Popel, Přemysl Grunta, Jan Kalousek, Luděk Skala, Oldřich Skalický, Luboš Svoboda
Hospodář: Vladimír Chudý

Nábor nových fotbalistů soubor ve formátu pdf.

2009-07-28 09:23:17

Usnesení z valné hromady FO TJ Jiskra dne 27.11.2009


1. Valná hromada bere na vědomí

- Zprávu o činnosti fotbalového oddílu TJ Jiskra, předloženou p. Romanem Langerem, předsedou FO TJ Jiskra.
- Zprávu o hospodaření fotbalového oddílu TJ Jiskra, předloženou p. Vladimírem Chudým, hospodářem FO TJ Jiskra.

2. Valná hromada veřejnou volbou zvolila 11 členů VV FO TJ Jiskra Ústí nad Orlicí v tomto složení:

- Přemysl Grunta
- Vladimír Chudý
- Jan Kalousek
- Roman Langer
- Milan Popel
- Luděk Skala
- Vladimír Pecháček
- Jan Skácel
- Oldřich Skalický
- Luboš svoboda
- Ing. Milan Záleský

3. Valná hromada schvaluje

Zvýšení ročního členského příspěvku na 1500,- KČ

4. Valná hromada ukládá výkonnému výboru TJ Jiskra

- Na nejbližším zasedání vyhodnotit náměty z diskuse na dnešní VH a tyto zapracovat do plánu své činnosti.
- V součinnosti s městskými orgány řešit finanční zajištění klubu v souvislosti s rostoucími náklady na energie.
- Ke kontrole přijatých opatření zajistit příštím roce svolání nevolební VH FO TJ Jiskra.
- Věnovat zvýšenou pozornost zajištění pořadatelské služby při domácích mistrovských zápasech všech věkových kategorií.
V Ústí nad Orlicí
dne 27.11. 20092009-12-02 12:40:29

 

Sponzoři

Generální sponzor:
Střešní okna Langer
Město Ústí n.O.
Hlavní sponzor:
Sporthotel Tichá Orlice
UO.SPORT s.r.o.
SPINTEX s.r.o.
Mediální partner:
Kabelová televize
OIK Tv
Deník
Sponzor I. kategorie:
Orlimex s.r.o.
Strabag
SMC
Sponzor II. kategorie:
Fortuna
Partners
ISOTEP
RIETER
Zahradnictví Šťastný
Luděk Skala servis BOZP a PO
Generalli
Sponzor III. kategorie:
A.B.V. s.r.o.
FPOS a.s.
Kaja Uno
Stavona
Adidas ČR s.r.o.
Recycling
Tepvos
Sponzor IV. kategorie:
Elektro Franc s.r.o.
AZ Trade
Váhy Brabec

Fotogalerie

bez popisku

bez popisku

bez popisku

navštivte fotogalerii

Zajímavé odkazy

ČMFS
Výsledky divize C


 


Design&Code&Programing P-cut webdesign